siber güvenlik, siber olaylara müdahale, siber tehdit koruması, sızma testleri

siber güvenlik bizim işimiz

Penetrasyon (sızma) testlerimiz TSE onaylı sertifikaya sahip uzmanlarımızca gerçekleştirilmektedir. Sızma testi hizmetlerimiz TS 13638 standartlarında tanımlanan metodoloji izlenerek ve standard kriterlere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sızma testi (Pentest) nedir ?

Sızma testi (penetrasyon testi) , bilişim sistemlerine ve sahip olduğu hassas verilere siber korsanlar tarafından yapılabilecek olası saldırıların taklit edilmesidir. Bu tatbikat neticesinde firmalar sistemlerinde bulunan zafiyetleri giderebilir ve hackerların saldırılarına karşı korunaklı hale gelebilir. Sızma testlerinin ana hatları genel olarak sistemde çalışan uygulamaların veya yazılımların tespiti, analizi ve zafiyet barındırıp barındırmadıklarının değerlendirilmesi şeklindedir.

Sızma testlerinin faydaları nelerdir?

Sızma testlerinin kurumlara birçok faydası bulunmaktadır, bunlardan bazıları ise şunlardır:

1)Firmalara sistemlerinin zafiyetleri hakkında detaylı bir rapor sunulur, bu rapor sonucunda firmalar sistemlerinin zafiyetli noktalarını kapatabilir, sistemlerini güçlendirebilir ve olası saldırılara karşı korunaklı hale gelebilir.

2)Firmalara gerçekleştirilen olası saldırılar, firmalar açısından ciddi maddi ve manevi kayıplara yol açabilmektedir. Bu sebepten dolayı firmalar, saldırıya uğradıktan sonra değil saldırıya uğramadan önce gerekli tedbirleri almalıdır.

3)Ülkemizde 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında olası saldırılar sonucu veri sızıntısı ile karşılaşıldığında, ilgili kuruma ciddi maddi yaptırımlar uygulanmakta ve kurumsal itibarı zarar görmektedir. KVKK kapsamında firmalar çeşitli güvenlik testlerini yaptırmalı ve özellikle müşterilerinin verilerini saklı tutmakla mükelleftir.Sızma testleri türleri nelerdir ?

Testin yapıldığı lokasyona göre 2 adet sızma testi türü bulunur. Bunlar,

İç ağ (Internal) Sızma testi :Bu sızma testi türünde, ilgili firmanın yerel ağlarına bağlanıp içeriye açık sistemleri test edilir. Özellikle çalışan bilgisayarlarının işletim sistemi zafiyetleri veya çalışanların sık kullandıkları yazılımların versiyon tespiti ve ilgili zafiyetlerin tespit edildiği sızma testi türüdür.

Dış ağ(External) Sızma testi: Bu sızma testinde ilgili firmanın web sitesi veya dış ağ sunucularına erişilip ilgili zafiyetlerin tespit edildiği sızma testi türüdür. Özellikle veri tabanlarıyla çalışılan veya kimlik doğrulaması gerektiren oturum yönetimi gibi fonksiyonlara sahip web uygulamaların testleri de yine burada gerçekleşir.


Sızma testleri yöntemleri nelerdir ?

3 adet sızma testi yöntemi bulunur. Bunlar,

Black Box Pentest (Siyah kutu sızma testi): Bu sızma testi (penetrasyon testi) yönteminde, testi yapacak kişilere hiçbir bilgi verilmez. Testi yapacak kişiler ,ilgili ağda çalışan her türlü uygulamayı veya sistemi tespit edip zafiyetlerini aramakla yükümlüdür. Testi yapacak kişilere önceden bilgi sağlanmadığı için, firmanın önemli servisleri üzerinde yapılacak testlerde bozulma veya aksama riski daha yüksektir. Bunun yanı sıra, diğer test türlerine göre daha fazla zaman aldığı için daha maliyetlidir. Firmalar tarafından genellikle tercih edilmez.

Gray Box Pentest (Gri kutu Sızma testi): Bu sızma testi (pentest) yönteminde, testi yapacak kişilere önceden IP adresleri veya sunucular hakkında versiyon bilgileri gibi çok temel bilgiler sağlanır. Black Box yaklaşımına göre ön bilgileri daha yüksek olan sızma testi (pentest) ekibinin, hassas sistemlere karşı gerçekleştirecekleri testler daha az riskli olup testin tamamlanma süresi daha kısa olur.

White Box Pentest (Beyaz Kutu Sızma Testi): Bu sızma testi yönteminde, testi yapacak kişilere sistemler hakkında her türlü bilgi önceden sağlanır. Bu sayede testi yapacak kişiler, hassas sistemlere karşı çok daha güvenli bir şekilde test gerçekleştirecek ve olası servis durması veya aksaması problemleriyle karşılaşmayacaklardır. Aynı zamanda diğer test türlerine göre çok daha kısa sürede tamamlandığı için daha düşük maliyetli ve çok daha yüksek güvenlikli bir test gerçekleşmiş olacaktır.


Standart bir sızma testi aşamaları nelerdir ?

Standart bir sızma testi öncelikle keşif (reconnaissance) aşamasıyla başlar. Keşif aşaması sızma testleri (penetrasyon testleri) için en önemli aşamalardandır ve sızma testi uzmanları (pentester) bu aşamada sistem hakkında olabildiğince bilgi toplamaya ve karşısındaki sistemi tanımaya çalışır. Keşif aşaması test boyunca süren bir aşamadır, testin ilerleyen zamanlarında keşfedilen yeni bir bilgi ile tekrar sürecin başına dönülmeli ve adım adım ilerlenmelidir.

Keşif aşaması boyunca sistemin ağ haritasının çıkarılması, sunucu ve servislerin tespiti, işletim sistemlerinin tespiti, ağ servislerinin tespiti, kullanıcıların tespiti ve ilgili kullanıcılar için çeşitli parola kırma saldırıları ve tespit edilen sistemlerin versiyonları üzerinde çeşitli zafiyetlerin olup olmadığı ile ilgili derin araştırmalar yapılmaktadır.

Keşif aşaması sonrası ilgili sistemlerde tespit edilen zafiyetlerin sömürülmesi (exploit) ve bu durumun detaylıca ve profesyonelce hazırlanmış bir raporda sunulması oldukça önemlidir.

Sızma testi (pentest) boyunca bazen sızma testi uzmanları) pentesterlar, ilgili kurumun çalışanlarına phising (oltalama) saldırıları da düzenleyebilir ve çalışanların da güvenlik bilincini test etmek isteyebilirler. Firmalar teknik olarak sistemlerini saldırılara karşı ne kadar güçlendirseler de çalışanlarının güvenlik bilincini de yükseltmedikleri takdirde olası başarılı bir oltalama (phising) saldırısı neticesinde zarar görmeleri muhtemeldir.